Future Design - DHTML primjeri

HRVATSKI
ENGLISH
Izbornik
Oblici kursora
Promjena boja
Panorama
OtvoriWeb
TV
Krizaljka
Javascript boje
E-mail
Stranice je najbolje gledati pri rezoluciji 800x600 i u Internet Exploreru 5.0 ili više.
Na ovim stranicama ću kroz primjere demonstrirati mogućnosti dinamičkog HTML-a. HTML je jezik za izradu Web stranica. DHTML je termin koji se koristi kada se HTML kombinira sa stilovima (Cascading Style Sheets - CSS) i skriptnim jezikom Javascriptom.

Svi primjeri, od ideje do realizacije su moje djelo. Jedino su neke funkcije uradak Dana Steinmana. Krenimo redom:

Prva tri primjera rade ispravno samo u Internet Exploreru 4.0 ili više.
1. primjer je Izbornik i budući da koristi filter koji je Microsoft ugradio u IE >= 4.0, ne radi u Netscapeu. I sljedeći primjer - svi mogući Oblici kursora po CSS 2 specifikaciji - radi jedino u IE jer Netscapeov CSS (barem ne do verzije 4.73) ne podržava različite oblike kursora. DHTML primjer Promjena boja moguće je napraviti da radi i u Netscapeu, ali ne sa gumbima kao što je to ovdje riješeno, nego bi boju trebalo odabirati klikom na layer. Zatim slijedi Panorama - slika u 360° (sličan primjer vidio sam u Flashu, pa sam htio to napraviti i u DHTML-u). Tu je i OtvoriWeb - stranica s koje se vrlo lako mogu otvoriti omiljene stranice (linkove svatko može prilagoditi sebi), TV, Križaljka i automatski generirani popis svih Javascript boja.